مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
VPSUSA-1 - Space : 20 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 512 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSUSA-2 - Space : 40 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 1024 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSUSA-3 - Space : 60 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 2048 MB
Processor : 2 cores
Dedicated IP : 1

VPSUSA-4 - Space : 80 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 3072 MB
Processor : 4 cores
Dedicated IP : 1

VPSUSA-5 - Space : 100 GB
Bandwidth : unmetered
Memory : 4096 MB
Processor : 4 cores
Dedicated IP : 1

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.28.212) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution